Czech School – Our team

Mgr. Nela Bílková
učitelka 0. ročníku (v současnosti na mateřské)

vystudovala Pedagogiku předškolního věku a pracuje v anglické školce ve Wester Super Mare, kam se po absolvování stáže v Bristolu přestěhovala.

Předtím studovala Učitelství pro mateřské školy, kde získala bakalářský titul a má vystudovanou i střední pedagogickou školu. Mezi její koníčky patří zpěv, hra na klavír a kytaru, tanec, četba, běh, aerobic, výlety a cestování a přátelé.

V Bristolu byla poprvé v letech 2019 – 2020, kde vedla páteční Stonožku a v sobotní škole tvořila skvělý tým s paní učitelkou Evou Stloukalovou ve třídě mladších žáků. Nela píše: “Do Bristolu jsem se rozhodla přijet ze dne na den. Jsem moc vděčná, že jsem díky programu Erasmus+ začala být součástí CS Community and School Bristol. Práce pedagoga mě naplňuje. Od dětí se člověk dozví mnoho zajímavých informací a jsem ráda, že mohu být toho součástí, ale nejen to. Doufám, že tak, jak děti inspirují v mnoha ohledech mě, předávám i já něco jim, co mohou uchopit a využít ve svém životě”.

Nela se vrátila do Bristolu ve školním roce 2021/22 a vzala si na starosti výuku nultého přípravného ročníku. V období mezi stáží a návratem vedla na podporou českých a slovenských rodin s bilingvními dětmi během lockdown online setkání – písničky, říkanky, pohádek a hry pro nejmenší.

Bc. Eva Stloukalová
ředitelka české sekce školy, učitelka Žluté třídy

vystudovala v České republice Předškolní pedagogiku a 10 let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Na podzim 2018 se přestěhovala do Anglie a začala působit v Czech & Slovak School Bristol. Má radost z pokroků svých žáků v českém jazyce i v jejich zájmu o českou kulturu. Ráda seznamuje děti s českými tradicemi, pohádkami a písničkami. Celý její život se točí kolem dětí, ať už jde o učení v české škole, doučování českého jazyka nebo výrobu vzdělávacích pomůcek pro děti. Spolupracuje na projektu „Moje česká škola“ pro rodiče dětí českých krajanů. Vytvořila fb skupinu „Učíme děti česky“, v které najdete mnoho inspirace k výuce i nápadů na aktivity pro rodiče.

V roce 2022 Eva absolvovala semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Pracuje jako asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem v Primary School. 

Miluje knížky, proto vede také naši školní knihovnu a pomocí čtenářského klubu se snaží dětem předat lásku ke knížkám a radost ze čtení v češtině.

V Czech and Slovak School Bristol učila několik let 1. a 2. třídu, letos je třídní učitelkou Žluté.

Lenka Slade
učitelka Modré třídy (2. ročník)

vystudovala MA Counselling Children and Young People na University of South Wales. Od roku 2013 pracuje pro neziskovou organizaci, kde poskytuje terapeutickou podporu dětem i dospělým. Během své osmileté praxe získala mnoho zkušeností v práci s dětmi s využitím her a výtvarné výchovy. Mimo jiné Lenka také vytvořila desetitýdenní kurz pro děti a rodiče se zaměřením na prohloubení vzájemné spolupráce a komunikace. Lenka má dvě dcery, které se pravidelně účastní prezenčních i online lekcí českého jazyka pořádaného Czech & Slovak School Bristol, proto je pro ni výuka češtiny důležitá. Lenka od ledna 2021 vypomáhála žákům z Tyrkysové třídy (6. třída) s domácími úkoly. V roce 2022 úspěšně absolvovala studium Semestrálního metodického kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově a v roce 2023 kurz Čeština venku. V letošním  školním roce je v naší sobotní škole učitelkou 2. ročníku.

Mgr. Petra Young
učitelka Purpurové (učivo 3. ročníku)

je z Pardubic a vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Patnáct let žila v Anglii, před 3 lety se přestěhovala do ČR, aby si děti obohatily zkušenosti a zdokonalily se v českém jazyce. Děti chodily do školy v České republice a Petra učila na Základní škole v Pardubicích angličtinu a tělocvik.

V srpnu 2021 se přestěhovali zpět do Anglie poblíž Bristolu. Momentálně doučuje české děti angličtinu on-line a pracuje jako asistentka v primary school, v blízké budoucnosti by se ráda stala učitelkou v anglické škole .

Petra je milovnice psů a koní.“Jme taková “akční” rodinka , rádi navštěvujeme nová místa, lyžujeme, jezdíme na paddleboardu.“

Mgr. Jana Chmelková (Pečinková), DiS.
učitelka 2. stupně (Tyrkysové třídy)

je původně z Prahy, kde vystudovala nejprve VOŠ sociálně-právní, a poté magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Hrála sportovně ženský lakros a interkros, a to i za národní tým. Při studiu pracovala v OS Art Prometheus a organizovala workshopy žonglování po celé ČR. Po přestěhování do Velké Británie v roce 2007 začala pracovat v sociální sféře i školství převázně s mladými lidmi s mentálním postižením nebo autismem. Jana a její vzpomínky na začátky v naší organizaci: “Když prišly na svět moje dvě děti, uvědomila jsem si, jak moc pro mě znamená česká kulura, tradice, historie a jazyk a jak moc mi záleží na tom, abych jim toto vše mohla předat. To byl nejsilnější důvod, proč jsem začala aktivně působit v CSCS Bristol (tehdy Stonožce). V CS School Bristol působím od jejího založení v září 2015, kdy jsem začínala s naší průkopnickou českou třídou jako asistent učitele. Později jsem učila 0. – 2. ročník a od roku 2017 jsem učitelkou 4.-5. a postupně vyšších ročníků“.

V roce 2019 Jana absolvovala dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jany motto je “Učení prožitkem a hrou!”

Kristýna (Kiki) Koubová
učitelka češtiny pro dospělé

se narodila v Českých Budějovicích. Po dokončení gymnázia odletěla do Anglie, kde na University of Bristol v roce 2021 ukončila bakalářské a posléze v roce 2023 magisterské studium Childhood Studies. Na univerzitě obnovila Czech and Slovak Society a snažila se o spolupráci katedry českého jazyka a literatury s naší organizací. U nás působí od ledna 2019; převážně se vždy věnovala starším žákům a od roku 2020 vyučuje online češtinu pro dospělé Česky s Kiki. Díky její zkušenosti ze skautů a vášni pro zážitkovou pedagogiku se její práce točí kolem spojování vzdělání, her a přírody. Práce s dětmi jí baví a má zkušenosti z různých sektorů jako je vzdělávání, prevence, teambuilding nebo playwork. Kromě práce a studia, zaměřeného na děti a dospívající, miluje cestování, jídlo, tanec a jógu. Také ráda tvoří a volný čas tráví v přírodě.

Zuzana Valová
učitelka předškolní sekce školy

pochází z Plzně a vystudovala Střední pedagogickou školu obor učitelství pro mateřské školy v Karlových Varech. V roce 2009 absolvovala Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci a pracovala na Lince bezpečí v Praze. V roce 2013 se přestěhovala do Bristolu a pracuje jako Senior Carer v nursing home s lidmi s demencí, kde je důležitá obrovská trpělivost, stejně jako při práci s dětmi. V září 2015 nastoupila jako paní učitelka do Czech & Slovak School Bristol – České školky. Má zkušenosti s výukou bilingvních dětí nejen z prostředí naší školky a školky, ale i u vlastního syna, který byl vychováván ve vícejazyčném prostředí a mluví třemi jazyky. Práce s dětmi ji velmi baví, zvlášť když je vidět, jaké dělají děti pokroky a do školky se těší.

Zuzana Válová: “Česká školka na jaře 2020 zahájila i online vyučování, ve kterém je velmi důležitá přítomnost rodičů při výuce – rodiče jsou zapojeni do výuky s dětmi. Tato zkušenost jim mnohokrát může být nápomocnou inspirací, jak s dětmi pracovat doma. To má samozřejme pozitivní vliv na vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem a vztah k mateřskému jazyku.”

Kateřina Khan, DiS.
asistentka pedagoga

narodila se v Olomouci v České republice. Vystudovala Vyšší odbornou školu zahradnickou v Mělníku Obor zahradní a krajinná tvorba. Od roku 2020 začala působit jako asistentka učitele ve Světlemodré třídě (1. ročník). Práce s dětmi ji velmi baví. Mezi její koníčky patří zahradničení, četba knih, adrenalinové sporty a cestovaní.

Alena Hůlová
učitelka Bílé třídy (0. ročníku)

pochází z Bílovce na severní Moravě a vystudovala SEŠ v Novém Jičíně. Absolvovala kurz International Diploma in Montessori Pedagogy – Early Childhood v MCI Londýn, a poté pracovala v Montessori školce v Kew Gardens v Londýně. Nyní pracuje v The Lemon Tree Nursery v Tautonu. Pomáhat v CSCS Bristol začala na jaře 2019 s individuálním čtením. od září 2019 působila jako asistentka pedagoga, protože chtěla podpořit naše učitele, kteří věnují mnohdy i svůj volný čas učení českého jazyka a reálií dětí krajanů žijících ve Velké Británii. Od dubna 2023 nastoupila jako zástup paní učitelky nultého přípravného ročníku. Práce s dětmi ji nesmírně baví. Alena má dvě dcery, které také navštěvují českou školu. Ve volném čase čte – hlavně historické romány a detektivky. Ráda cestuje a potkáte ji na procházkách kolem Somersetu, Blackdown a Quantock Hills.

Markéta Šímová
asistentka pedagoga

pochazí z Plzně, kde vystudovala Administrativní školu ekonomickou. V Bristolu žije od roku  2014. Ve naší škole učí od září 2016 jako Asistentka pedagoga v mateřské škole. Motivací jsou
pro Markétu dětské úsměvy a možnost opětovně pronikat do světa dětské fantazie spolu s možností rozvíjení a učení se novým věcem. Ve svém volném čase se ráda věnuje tanci a
psaní. A protože je maminka jedenáctileté slečny, tak hlavním koníčkem je jí právě ona. Markéta je výtečná kuchařka a vaření či pečení je její koníček, téže ráda čte, věnuje se
neprofesionálně tanci a psaní. Motivací jsou pro Markétu dětské úsměvy a možnost opětovně pronikat do světa dětské fantazie a pohádek. Naše škola jí poskytuje možnost
rozvíjení a získavaní organizačních ykušeností s aktivitam s detmi.

Jana Smith BA(Hons) PGCE
učitelka Světlemodré (1. ročníku)

Jana pochazí z Brna, ale od roku 2004 žije v mĕstečku Keynsham, mezi Bristolem a Bath. Jana už od malička ráda pomáhala s výchovou mladší sestry, v pozdějším věku začala organizovat aktivity a soustředění pro nejmladší členy pěveckého sboru Kampanela, kterého byla také členem. Po maturitě vyjela poprvé do Anglie jako au-pair a od té doby už práci s dětmi neopustila. Působila nejen jako učitelka v mateřské škole, playworker a soukromá chůva (nanny), ale vedla i výtvarné kroužky pro děti v galerii Art Cohort Bath a vyučovala matematiku na středních školách na jihu Anglie. Postupně absolvovala kurzy na City of Bristol College (NCFE Certificate in Childcare; CACHE Diploma in Playwork) a na Bath Spa University (BA(Hons) in Business and Education; PGCE for Secondary Schools in Mathematics). Nyní je Jana na volné noze, specializuje se na výuku matematiky pro děti v domácím vzdělávání.

Jana má dvě dcery, které obě moc rády navštěvují Českou školu v Bristolu, a které se také o školních prázdninách účastní setkávání Stonožky pro rodiny s malými dětmi.

Jana miluje jízdu na kole, stanování a cestování s rodinou. Ráda také zpívá, peče a tvoří se svými dcerami Larou a Annou.

„Práce učitelky v CS School Bristol je opravdu naplňující – je úžasné na vlastní oči vidět, jak výuka děti baví, jak se zlepšují v českém jazyce, jak se jim zvedá sebevědomí, a kolik se toho za pouhé 3 hodiny naučí!“

Tomáš Bartošek

pochází z Olomouce a jako asistent učitele a později i jako učitel působí v Czech & Slovak School Bristol od podzimu 2018. Studoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, hrál házenou za STM Olomouc, zpíval ve sboru, spoluzaložil rockovou kapelu a pracoval jako redaktor oblastních novin.

Aktivní role rodiče v systému celoživotního vzdělávání je téma, kterému se Tomáš aktivně věnuje v organizaci Bristol Parent Carers a Holy Cross Bedminster. Tomáš rád sdílí svoje zkušenosti a motivuje ostatní rodiče v naší komunitě: “Díky Stonožce a sobotní škole zvládají moje obě děti češtinu bravurněji. A díky přátelstvím navázaným při krajanských aktivitách se mně i rodině žije veseleji. Tak nekupte to, když je to tak výhodný…(Slavnosti sněženek).”

Nicol Sedláčková 

Erasmus+ stážistka

Pochází z Drnovic u Lysic, malé vesnice kousek od Boskovic. Vystudovala Bezpečnostně právní akademii v Brně, kde se aktivně věnovala sportům, zejména judu a karate.

Láska k sportům ji přivedla k para plavání. Během střední školy se stala součástí para plaveckého klubu SK KONTAKT Brno, kde aktuálně zastává funkci asistenta ve vodě. S plavci se účastní závodů a letních soustřední. Tato aktivita ji navedla ke studiu oboru Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zaměřuje především na Psychopedii a Somatopedii.

Působila ve školském zařízení Lipka na pracovišti Rozmarýnek, kde vedla vzdělávací programy pro základní a mateřské školy zaměřené na získávání pozitivního vztahu k přírodě.

Pracovala jako osobní asistent v středisku Teiresiás při Masarykově Univerzitě. Organizace pomáhá studentům se specifickými potřebami.

Mezi její koníčky patří sport, četba knih, návštěvy kina nebo divadla a její dvě fenky Yda a Mia, se kterými se snaží trávit co nejvíce času v přírodě.

V CSCS Bristol působí v rámci Erasmus+ jako stážistka pro jaro 2023

Online učitelé

Valentýna Vaz, Dis. 

pochází ze Zruče nad Sázavou, malého městečka nedaleko Kutné Hory. Studovala hudebně-dramatický obor na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, již v průběhu studia si však začala uvědomovat, že by ji bavila práce s dětmi. Když ji na podzim roku 2017 osud zavál do anglického Bristolu, přidala se do týmu CSCS Bristol CIC, kde zpočátku pomáhala především s přípravou dětských vystoupení. Později začala také asistovat ve výuce českého jazyka a ve školním roce 2019/2020 vedla školní klub “Česky hravě”. V červenci 2020 se přestěhovala do Portugalska, avšak zůstala nadále součástí týmu a pro malou skupinku dětí poskytuje pravidelné online lekce zaměřené na komunikaci v českém jazyce a rozšiřování slovní zásoby.

Mgr. Barbora Skalská

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Členem týmu se stala díky praktické stáži v CSCS Bristol v rámci programu Erasmus +, kterou absolvovala v jarním semestru 2020. Bohužel kvůli pandemii COVID-19 musela odjet dříve, i přesto stáž dokončila distančně, a dodnes formou distanční výuky vyučuje žáky dne již 5. ročníku (Purpurová třída). Mezi její zájmy patří zpěv, hra na klavír, ráda se vzdělává a získává nové náměty pro distanční i prezenční výuku formou webinářů

Michaela Šnorbertová

Pocházím z Velkého Poříčí. Vystudovala jsem Jiráskovo gymnázium v Náchodě a nyní jsem studentkou 2. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně. 13 let se věnuji volejbalu jako aktivní hráčka a 4 roky také jako trenérka. V létě vedu volejbalový tábor pro děti z našeho klubu. Hrála jsem na housle, učím se hrát na klavír a ráda zpívám. Mám ráda trávení času v přírodě a hraní společenských her.

Bc. Zuzana Illková

Pochází z Brna, kde v tomto roce absolvovala obory Český jazyk a Dějepis pro 2. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě. Ze školních praxí však má zkušenosti i s dětmi na prvním stupni ZŠ. Do školy CSCS Bristol se dostala pomocí programu Erasmus + jako stážistka.
Mezi její koníčky patří historie, divadlo, cestování, čtení knih a hudba.

Mgr. Markéta Alexová

pochází z Brna, kde v tomto roce absolvovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zároveň je studentkou bakalářského programu Speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii. Má zkušenosti s vedením výuky i mimoškolních aktivit především na 1. stupni základní školy. Z Česka má zkušenosti především s výukou Hudební výchovy, Výtvarné výchovy a Anglického jazyka. Mezi její zájmy patří zpěv, hra na klavír, čtení knih a cestování.
Na CSCS Bristol působí v rámci programu Erasmus+ jako stážistka pro podzim 2021.

Bára Vandrovcová

Pochází z Oseku nad Bečvou. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově a nyní je studentka druhého ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě. Do školy CSCS Bristol se dostala pomocí programu Erasmus + jako stážistka.
Mezi její koníčky patří sport, procházky v přírodě a poznávání nových míst.
Vedl sportovní kroužek pro mladší děti a v létě se účastní táborů pro děti.