Our Exec Team

Mgr. Eva Danková
director, ředitelka slovenské sekce školy

vyštudovala Pedagogickú fakultu Trnavskej Univerzity v odboroch Anglický jazyk a literatúra a Etická výchova. Po ukončení štúdia sa v roku 2010 presťahovala do Bristolu kde začínala ako dobrovoľníčka a vypomáhala v nultom a druhom ročníku v Summerhill Academy. Neskôr pracovala ako bilingválna asistentka učiteľa, asistentka učiteľa a momentálne pracuje ako triedny učiteľ na základnej škole v Bristole kde okrem toho zastáva aj post vedúcej predmetu Cudzích Jazykov, ktorých výučbu na škole koriguje. Eva od roku 2015 vyučuje slovenský jazyk v CS School Bristol a podieľa sa na školských i mimoškolských akciách organizácie. Taktiež úspešne spolupracuje s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí, ISEIA, Asociáciou slovenských škôl v UK, Studia Academica Slovaca i Pedagogickou Fakultou Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici.

Karla Tattersall
director, manager Czech & Slovak School Bristol

…………..

 

Mgr. Veronika Dvořáčková
director

je zakladatelkou, ředitelkou a tvůrčí duší CSCS Bristol CIC. Reprezentuje naši organizaci nejen v Asociaci Českých a Slovenských škol ve Velké Británii, ale i po celém světě. Díky její vášni a neobyčejné oddanosti českému a slovenskému jazyku a kultuře byla v roce 2020 odměněna prestižním oceněním Lord Mayor of Bristol Award pro její dobrovolnou činnost pro českou a slovenskou komunitu v Bristolu.

Veronika vystudovala PF Masarykovy Univerzity v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací anglický jazyk s didaktikou a samostatný obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ. Během studia a po jeho ukončení pracovala pro společnost Lingea Brno, kde se spolupodílela na tvorbě elektronických slovníků a jazykových nástrojů. Do Bristolu se přestěhovala v roce 2005, kde pracovala pro neziskovou organizaci Bristol Community Health jako překladatel, tlumočník a Health Links Worker pro NHS. V letech 2015 – 2020 se podílela na projektu rekonstrukce a modernizace budovy Clifton Observatory.

Veroničiny vzpomínky na začátky organizace: “O aktivitách pro česky a slovensky mluvící děti v Bristolu jsem začala přemýšlet od chvíle, kdy moje dcera začala vlivem prostředí školky, a poté školy a kamarádů, komunikovat převážně jen anglicky. Uvědomila jsem si, jak náročné je vychovávat děti vícejazyčně a zprostředkovat jim v zahraničí naše tradice a zvyky. Jsem vděčná, že jsem potkala lidi se stejným nadšením vytvářet pro naše děti chvíle, kdy se mohou seznámit s “česko-slovenským” dědictvím a zdokonalovat se v jazyce v přirozeném, přátelském a bezpečném prostředí této komunity a komunikovat v tomto jazyce s vrstevníky.”

Bc. Eva Stloukalová
director, ředitelka české sekce školy

vystudovala v České republice Předškolní pedagogiku a deset let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Na podzim 2018 se přestěhovala do Anglie a začala působit v Czech & Slovak School Bristol. Má radost z pokroků svých žáků v českém jazyce i v jejich zájmu o českou kulturu. Ráda seznamuje děti s českými tradicemi, pohádkami a písničkami. Celý její život se točí kolem dětí, ať už jde o učení v české škole, doučování českého jazyka nebo výrobu vzdělávacích pomůcek pro děti. Spolupracuje na projektu „Moje česká škola“ pro rodiče dětí českých krajanů. Vytvořila fb skupinu „Učíme děti česky“, v které najdete mnoho inspirace k výuce i nápadů na aktivity pro rodiče.

V roce 2022 Eva absolvovala semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka na Karlově univerzitě. Pracuje jako asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem v Primary School. 

Iva Boháčová de Sousa
finanční poradce, director do května 2021

pochází z Roztok u Prahy a do Bristolu se přistěhovala v roce 2010. Iva vystudovala Professional Diploma in Accounting při Londýnské Association of Accounting Technicians a jako finanční asistentka pracuje již přes 10 let pro University of Bristol. Iva je jedna ze zakladatelek naší organizace a plně podporuje bristolskou česko-slovenskou komunitu. Jako jedna z bývalých ředitelek dohlíží na rozdělování, účtování a investování finančních prostředků, pomáhá se žádostmi o dotace a finanční dary a jejich vyúčtováním. Iva pomáhá s provozem školy a samozřejmě také na našich školních a kulturních akích. Má dva syny; starší chodí do české školy a mladší navštěvuje setkaní středeční Stonožky. Ve volných chvílích čte či jezdí na výlety.

Ing. Lucia Húsková
umělecká duše spolku, výtvarnice a director CSCS Bristol 2022-23

v roku 2004 ukončila inžinierske štúdium záhradného dizajnu SPU v Nitre. Pracovala vo svojom odbore na SMsZ v Košiciach (úpravy intravilánov, mestských parkov, ihrísk i súkromných záhrad). V roku 2008 sa sťahuje do Bristolu a stáva sa umelkyňou na voľnej nohe, používa pseudonym @lucilak (neskôr @huskova.art). Jej tvorba je zameraná prevažne na módne úžitkové umenie (hodváb); dielka vlastnia jej obdivovatelia po celom svete.

V roku 2016 sa stáva umeleckou dušou našej organizace; graficky koriguje, navrhuje a výtvarne spracúva podujatia a prezentáciu školy a komunity. V roku 2018 preberá, spolu s dcérou Lucinkou (asistentka), výučbu detí v slovenskej materskej škôlke. Pod ich vedením sú škôlkari zameraní kreatívnym a výtvarným smerom. V roku 2019 úspešne iniciuje našu populárnu výtvarnú školu Art Atelier Bristol. Od června 2022 do února 2023 zastávala funkci director Czech & Slovak Community and School Bristol CIC.