Povinnosti rodičů (dětí s českým občanstvím)

Je povinností rodičů zapsat své děti s českým nebo dvojím občanstvím buď do kmenové školy v ČR, nebo oznamovat plnění povinné školní docházky v zahraniční přímo na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR, a to nejméně jednou za 2 roky.

Podrobnější informace najdete zde: Povinnosti rodičů českých dětí žijících v zahraničí

Tyto povinnosti se týkají i dětí žijících v zahraničí, které mají české i dvojí občanství, a to i když mají odhlášený trvalý pobyt v ČR! To je rozdíl oproti povinnostem rodičů slovenských dětí, viz sekce Slovak School Povinnosť rodičov (dieťaťa s trvalým pobytom na Slovensku)

Formulář pro rodiče oznamující plnění povinné školní docházky v zahraničí na Ministerstvu školství MŠMT formulář pro rodiče_ke stažení vyplňte podle vzoru zde: Vzor vyplnění formuláře_MŠMT a odešlete:

– písemně na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 a zároveň elektronicky (ve formátu Excel) na adresu zacivzahranici@msmt.cz nebo datovou zprávou na adresu: „vidaawt“

Je-li Vaše dítě v domácím vzdělávání, vyplníte ve formuláři sekci Údaje o individuálním vzdělávání žáka/žákyně a doložíte čestným prohlášením.

Pro dokládání průběhu a ukončení plnění povinné školní docházky je nutné k podepsanému formuláři připojit přílohu (např. vysvědčení ze školy v zahraničí nebo čestné prohlášení o individuální výuce žáka) s překladem do češtiny! Není potřeba úřední překlad, ale v případě nejasností a nevěrohodnosti překladu Vás ministerstvo i kmenová škola mohou o něj požádat.

Pokud jste o těchto povinnostech nevěděli, je možné doložit docházku dětí v zahraničí i zpětně a přímo v komunikaci s ministerstvem si tuto Vaši povinnost splnit.

Více info na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokladani-plneni-povinne-skolni-dochazky-zakem-bez-kmenove-1-1

V případě nejasností se na nás obraťte emailem nebo telefonicky, rádi vysvětlíme a poradíme.