Česká sekce CS School Bristol

Česká sekce školy nabízí české jazykové vzdělání předškolním dětem od 3 let věku. Dětem školního věku pak poskytuje vzdělání v oborech Český jazyk a literatura a Človek a jeho svět, na který navazuje od 4. ročníku Vlastivěda a ve vyšších ročnících Dějepis a Zeměpis.

Česká škola je rozdělená do několika malotřídek vedených kvalifikovanými pedagogy, kteří s pomocí asistentů a dobrovolníků převážně z řad rodičů vyučují děti ve skupinách rozdělených dle věku, schopností dětí komunikovat v českém jazyce aj. Konkrétní zařazení dítěte vždy záleží na domluvě učitele a zákonného zástupce.

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího plánu CS School Bristol, který vytvořil náš pedagogický tým na základě Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR).

Učíme sice podle českých vzdělávacích plánů a osnov, ale učíme hrou, prožitkem, zapojujeme pohybově dramatické aktivity, využíváme hudbu, výtvarné činnosti, podporujeme pozitivní výchovu, rozvíjíme a upevňujeme řečové dovednosti poslech-řeč-čtení-psaní, a to vše na základě individuálního přístupu ke každému dítěti. Snažíme se výuku přesunout co nejvíce ven do přírody. Jsme zapojeni do projektu LES VE ŠKOLE a využíváme materiály i nápady od Učíme se venku a Hrajeme si venku.

Předškolní vzdělávání nabízí Česká školka pro děti od 3 do 5 let. (Růžová třída)

Děti školního věku (5 – 15 let) mohou v současnosti navštěvovat následující třídy a skupiny:

Bílá třída – 0. ročník

Modrá třída – 1. + 2. ročník

Indigo třída – 3. + 4. ročník

Purpurová – 5. ročník

Tyrkysová  – 6.-7. ročník

Žlutá třída – 8.+9. ročník 

Česká škola Bristol také nabízí online Klubík „Česky hravě“ pro děti 8 let+, kde si děti osvojují a procvičují český jazyk formou zábavných komunikativních her a konverzačních a kreativních činností.

Od jara 2020 a během lockdown škola i školka fungovala online prostřednictvím školního MS Teams.

Během tohoto období vznikly online skupinky „Hrajeme si česky“Výtvarná škola pro děti, které jsou přístupné i dětem z jiných koutů Anglie i světa. Zahájili jsme také večerní lekce pro dospělé, viz sekce Czech for Adults.

Chcete se k nám přidat? Přemýšlíte nad českou školou, ale nejste si jistí, jestli je to pro Vás? Přijďte se do školy podívat nebo si hodinu v naší škole vyzkoušet zdarma a rozmyslet se, která třída/skupina bude Vašim dětem nejvíce vyhovovat. Napište nám na info@cscsbristol.co.uk.