History

Založení organizace předcházela první společná akce skupinky rodičů v bristolském kostele – Mikuláš 2013.

19. 1. 2014 byla formálně založena Stonožka – Czech & Slovak Community Organisation jako dobrovolnická nezisková organizace pořádající kulturní akce pro děti, pravidelné setkávání rodin s malými dětmi tzv. „Malou Stonožku“ a odpolední Czech Club pro školáky.

Na podzim 2015 byla oficiálně zahájena činnost Czech & Slovak School Bristol.

Stonožka byla na velvyslanectví zapsána jako krajanský spolek a postupně získala finanční podporu Ministerstva zahraničních věci ČR (MZV ČR), Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu ČR (MŠMT ČR) a slovenská sekce školy od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

23. 5. 2019 byla organizace zaregistrována v Companies House jako nezisková organizace (Community Interest Company – CIC) pod názvem Czech & Slovak Community and School Bristol CIC.

Níže najdete odkazy na výroční zprávy a newsletters:

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2019
Jarní zpravodaj 2019
Výroční zpráva 2018
Zimní zpravodaj 2018
Jesenný spravodaj 2018 – SK
Prázdninový zpravodaj 2018
Jarní newsletter 2018 / ENG
Jarní zpravodaj 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016