Parental Consent

Easter Celebration 2024
Address: Summerhill Academy, Plummer’s Hill, Bristol, BS5 7JU.
Date: 23/03/2024


ZA BEZPEČNOST DĚTÍ ZODPOVÍDAJÍ RODIČE

ZA BEZPEČNOSŤ DETÍ ZODPOVEDAJÚ RODIČIA

PARENTS ARE RESPONSIBLE FOR THEIR CHILDREN AT ALL TIMES


Souhlas rodiče/zákonného zástupce dítěte/dětí
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Data Protection Act 1998), potřebujeme Váš souhlas s fotografováním (případně pořizováním videozáznamů) Vašeho dítěte.
⦁ Souhlasím s tím, že moje dítě bude fotografováno, případně nahráváno, a obrazové záznamy budou využity (bez zveřejnění celého jména dítěte!) pro propagaci organizace
⦁ Souhlasím s tím, že fotografie a videozáznamy mohout být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích jako prezentace naší činnosti.
⦁ Souhlasím také s tím, že fotografie mnou pořízené na dnešní události, zůstanou uchovány pro soukromé rodinné účely a nebudou využity pro komerční účely.

Súhlas rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa/detí
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Data Protection Act 1998) potrebujeme Váš súhlas s fotografovaním (prípadne nahrávaním) Vášho dieťaťa.
⦁ Súhlasím s tým, že moje dieťa bude fotografované, prípadne nahrávané, a obrazové záznamy budú využité (bez zverejnenia celého mena dieťaťa!) na propagáciu organizace.
⦁ Súhlasím s tým, že fotografie a videozáznamy budú zverejnené na webových stránkách a sociálnych sieťach ako súčasť prezentácie našej činnosti
⦁ Súhlasím taktiež s tým, že mnou vyhotovené fotografie z dnešnej udalosti zostanú pre súkromné rodinné účely a nebudú použité pre komerčné účely.

Parental/ Carer Consent
In accordance with the Data Protection Act 1998, we need your consent to take photographs and/or videos of your child.
⦁ I give my consent for photographs and/or videos of my child to be taken and I understand that they may be used for the marketing purposes of CSCS Bristol CIC (children will not be named!).
⦁ I give my consent for photographs to be published on the CSCS Bristol CIC’s website and social sites to show the organisation and our activities in a positive light.
⦁ I agree that photographs taken by me will be kept only for private and never for commercial purposes.

    Name of the Parent/Carer*

    Child's/Children's name*

    Parent/Carer email:*

    Signature*