Slovenská škola CS School Bristol

Od roku 2015 v Bristole funguje slovenská škola, kde vyučuje Mgr. Eva Danková, Lucia Húsková, Zuzana Barvínek a Andrea Svetiková. V slovenskej škole vyučujeme deti rôznych vekových kategórii, najmä však deti prvého stupňa ZŠ.

Vo výučbe sa zameriavame na rozvíjanie jazykových schopností v materinskom jazyku. Deti si v škole rozširujú slovnú zásobu, rozvíjajú komunikačné schopnosti, čítanie a písanie v materinskom jazyku. Okrem toho spoznávajú slovenské reálie, tradície, zvyky a folklór prostredníctvom tancov a piesní.

Deti na výučbu používajú slovenské učebnice a škola má k dispozícii mnoho didaktických hier, softwarov a kníh v slovenskom jazyku, ktoré si deti môžu zapožičať.

 

Slovenská škôlka

zabezpečuje víkendové vzdelávanie a výchovu detí predškolského veku v slovenskom jazyku. U detí, v pokojnom prostredí, podnecujeme prirodzenú túžbu po poznávaní, tvorení a experimentovaní.

Škôlka je zameraná výtvarným smerom. Súčastne u detí podporujeme a stimulujeme rozvoj rečových a jazykových funkcií v slovenčine – formou sociálneho a emocionálneho osobnostného rozvoja.

Slovenčina pre dospelých

Chcete sa naučiť hrať na husle ako slákový virtuóz? Chcete sa naučiť maľovať japonskú kaligrafiu ako domorodec z ostrovov vychádzajúceho slnka? Alebo máte odvahu na rozlúskanie jedného z najťažších jazykov na svete? Tak si nalejme čistého vína ľudkovia moji… Na husle neviem, japonské štetce nemám, ale po slovensky vás naučím. Dajte si šancu rozumieť a komunikovať so svojimi deťmi, či svojími partnermi. Zamiešame do toho slovenského kotlíka z každého rožka troška, možno na konci našej spoločnej cesty si aj po slovensky zaspieva me. Veď nie nadarmo sa hovorí, koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. Teším sa na všetkých, čo sa neboja výziev! (Andrea Svetiková)